Ventilasjon

Ren luft har etter hvert blitt en knapphet i store deler av vår hverdag. Vi utsettes for forskjellige typer forurensing i vårt dagligliv, enten det er på skole, i hjemmet eller på arbeidsplassen. La VV Teknikk i samarbeid med ledende leverandører ta hånd om ditt innemiljø.

Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på ventilasjonsanlegg. Det å sørge for at ventilasjonsanlegget er i drift til riktige tider av døgnet og er justert for riktige temperaturer vil kunne gi deg som kunde store besparelser i form av reduserte strømregninger. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å tegne serviceavtale med oss.

Nyinstallasjon\rehabilitering
Vi utfører nyinnstalasjoner og service på dine produkter. Ta kontakt med oss for befaring og konsultering.

Filter\filterbytte
Filteret er sikkerheten for at luften vi puster i holder mål. Et filter skal fange opp partikler og støv fra luften. Luften som har passert filteret skal være fri for, eller ha redusert partikkelinnhold. Samtidig skal denne filtreringen kreve minst mulig energi. Riktig valg av filter har derfor direkte innvirkning på energikostnadene. Vi bytter gjerne filter i ditt ventilasjonsanlegg, ønsker du å gjøre det selv, kan du bestille filter ved å trykke på knappen under, og fylle ut skjema.

Service og vedlikehold
Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på ventilasjonsanlegg. Det å sørge for at ventilasjonsanlegget er i drift til riktige tider av døgnet og er justert for riktige temperaturer vil kunne gi deg som kunde store besparelser i form av reduserte strømregninger. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å tegne serviceavtale med oss.