Bio-olje

Vet du at du kan bruke oljefyren også etter 2020? Den enkleste og rimligste måten, er å gå over til å bruke Bio-olje. Bio-olje er en betegnelse på ulike oljer basert på biologiske råstoff, og er i hovedsak et fornybart produkt. Det er imidlertid få oljer som egner seg til bruk i fyringsanlegg. Sjekk med din leverandør av fyringsolje, hva de anbefaler.

Konvertering til BIO-olje
Dersom oljefyringsanlegget er i god stand, er dette den aller rimligste måten, å imøtekomme de ny miljøkravene, som innføres i 2020. Det er nemlig ikke oljefyren som blir forbudt å bruke, men fossil fyringsolje. Det eneste som skal til er en rens av tank og rør, og en enkel konvertering av oljebrenneren. De fleste brennere lar seg konvertere, men det finnes gode brennere som er beregnet for bio-olje, dersom man trenger ny. Er du i tvil om anlegget ditt egner seg for ombygging, ta kontakt så kommer vi på befaring.

VVTeknikk har i flere tiår solgt produkter fra en av verdens største produsenter av olje- og gassbrennere – Riello. Riello holder til i Italia og leverer varer av høy kvalitet og etter alle europeiske standarder for utslipp og miljø.

Service\vedlikehold
Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på dine anlegg. Ta kontakt med oss for befaring og konsultering.

Konvertere til varmepumpedrift
Dersom oljefyringsanlegget ditt ikke egner seg for konvertering, og du ønsker å kvitte deg med oljefyren, kan vi hjelpe deg med å konverterer anlegget til varmepumpedrift. Det kan hende at du må få lagt inn ny strømkabel til huset ditt, om du går over fra olje til strøm, slik at du har nok varme til de kaldeste dagene. Om du ønsker en mer langsiktig konvertering, kan det være lurt å sette inn luft/vann varmepumpe nå, og beholde oljekjelen til de kaldeste dagene. Om noen år kan du bytte ut kjelen med akkumulatortank med strømkolber. Da får du delt opp investeringene over tid.