Varmepumpe luft/vann

Denne type varmepumper henter, som luft/luft varmepumper, varme fra luften, men den distribueres, via et vannbårent system, til viftekonvektorer og/eller gulvvarme. Perfekt for boliger med eksisterende vannbårent anlegg. Du må også her ha annen varme i tillegg på de kaldeste dagene og som backup om noe skulle gå galt. Kan kombineres med ved, pellets, olje, gass og elektrisitet.

En luft-til-vann-varmepumpe vil dekke energibehovet ditt store deler av året, men på de kaldeste dagene om vinteren må du bruke annen varme i tillegg. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute.

Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevannet og rommene i huset ditt.

Fordeler

  • Dekker store deler av boligens behov for varmt tappevann.
  • Kan brukes til kjøling om sommeren, men ofte forutsetter dette viftekonvektorer.
  • Varmekilden – uteluft – er tilgjengelig overalt.
  • Investeringskostnadene er lavere enn for eksempel væske-til-vann-varmepumper, fordi du slipper å bore eller grave.
  • Forsyner anlegg for vannbåren varme, som gir en meget god varmefordeling, jevn temperatur og et godt innemiljø.
  • Dersom du allerede har et vannbårent distribusjonssystem i boligen din, kreves bare relativt små inngrep for å installere en luft-til-vann-varmepumpe.
  • Ingen lokale utslipp som anlegg kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi gir.
  • Høy effektfaktor (ytelse), særlig i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur
  • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Enovatilskuddet