Ventilasjon

Ren luft har etter hvert blitt en knapphet i store deler av vår hverdag. La VVTeknikk i samarbeid med ledende leverandører ta hånd om ditt innemiljø.

Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på ventilasjonsanlegg, avtrekksvifter for kjøkken og bad.

Nyinstallasjon\rehabilitering
Vi utfører nyinnstalasjoner og service på dine produkter. Ta kontakt med oss for befaring og konsultering

Filter\filterbytte
Filteret er sikkerheten for at luften vi puster i holder mål. Et filter skal fange opp partikler og støv fra luften. Luften som har passert filteret skal være fri for, eller ha redusert partikkelinnhold. Samtidig skal denne filtreringen kreve minst mulig energi. Riktig valg av filter har derfor direkte innvirkning på energikostnadene. Vi bytter gjerne filter i ditt ventilasjonsanlegg, ønsker du å gjøre det selv, kan du bestille filter ved sende en mail til denne adressen: post@vvteknikk.no

Service og vedlikehold
Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på ventilasjonsanlegg. Det å sørge for at ventilasjonsanlegget er i drift til riktige tider av døgnet og er justert for riktige temperaturer vil kunne gi deg som kunde store besparelser i form av reduserte strømregninger. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å tegne serviceavtale med oss.

Spar penger på riktig utstyr
Styring/automatikk, varmevekslere og riktige luftfilter er noen av de viktigste delene i et ventilasjons- anlegg. Med dagens energipriser er det viktig å sette fokus på akkurat disse tingene. Dette for å redusere energiforbruket, samt sikre optimaldrift på anlegget. Varmevekslerens oppgave er å ta vare på mest mulig av varmen i avkastluften før denne forlater aggregatet. Små mengder skitt eller belegg på vekslerens flater hindrer god varmeoverføring. Det er meget viktig at disse flatene holdes rene.

Mange moderne anlegg leveres i dag med avansert og samtidig brukervennlig automatikk, mens andre leverer separate, avanserte og lite brukervennlige styretavler. VVTeknikk server de fleste typer automatikk. Det er her muligheten for store besparelser ligger.