Vilkår ved bestilling av serviceoppdrag

VV Teknikk As er et servicefirma lokalisert i Larkollveien 10 1570 Dilling. Vi utfører oppdrag innen VVS faget, varme, ventilasjon, sanitær, kjølefaget, billakkeringskabiner og olje- og gassfyring. Vi har sentral godkjenning i alle fag. Vi er en tverrfaglig bedrift. Ved serviceoppdrag kan det oppstå at vi må benytte flere faggrupper for og få utført oppdraget. Våre serviceteknikere har arbeidsted i Larkollveien 10. og serviceoppdrag starter som oftest på dette stedet hvis ikke annet er avtalt. Oppdraget er avsluttet når teknikker er kommet tilbake til arbeidstedet eller annen kunde, kjøretid og km faktureres etter våre timesatser. Ved timearbeid faktureres pr. påbegynte halvtime og medgått tid til oppdraget med bestilling av deler, utstyr samt opprydding i servicebil etter endt oppdrag.
Minimum arbeidstid pr oppdrag er 1 time + kjøring.

Det finnes mange forskjellige produkter vi kan utføre serviceoppdrag på. Produktene er av kjente og ukjente merker så utsendt tekniker kan ha variert erfaring om produktet. Det må med dette aksepteres at noe tid medgår til og bli kjent med produkt og løsninger rundt dette.

All medgått tid på feilsøking/reparasjon faktureres.

Det anbefales alltid og be om pristilbud etter en feilsøking er utført på reparasjonsarbeidet.

Ved innleie av annen arbeidskraft/tjenester fra andre blir dette fakturert etter egne avtaler.

Alle kunder tilsendes faktura etter endt oppdrag med 15 dager kreditt/forfall hvis ikke annet er avtalt.

 

Våre timesatser

 • Rørlegger                                               kr 925,- inkl. mva            (kr 740,- eks. mva)
 • Ventilasjons tekniker                            kr 950,- inkl. mva            (kr 760,- eks. mva)
 • Kulde tekniker                                       kr 1.000,- inkl. mva            (kr 800,-  eks mva)
 • Fyrings tekniker                                     kr 1.000,- inkl. mva            (kr 800,- eks mva)
 • Bygnings tekniker                                  kr 812,- inkl. mva            (kr 650,- eks mva)
 • Transport Moss/ Rygge                         kr 250,- inkl. mva            (kr 200,- eks mva)
 • Transport Våler/Råde                            kr 312,- inkl. mva         (kr 250,- eks mva)
 • Transport Vestby/Fredrikstad              kr 375,- inkl. mva              (kr 300,- eks mva)
 • Kjøring pr km.                                         kr 9,37 inkl. mva              (kr 7,50  eks .mva)
  Eventuelle bompasseringer vil bli fakturert.